Bằng cách tiếp tục tra cứu mà không phải thay đổi các thiết lập cookie của bạn , bạn có chấp nhận việc sử dụng cookie để phân tích và đo lường số người truy cập, người đăng nhập, tra cứu và chuyển hướng từ các trang web bên ngoài . Để tìm hiểu thêm về quy định này , xin vui lòngClick vào đây.X

What is accessibility?

An accessible website is one which allows all Internet users to access its content easily, including people with disabilities requiring special browsers.

For example, in an accessible website:

- Blind visitors can use specialist tools (voice synthesis and braille touchpads),
- Partially sighted users can adjust the display settings to their needs (larger text, colour and contrast adjustment),
- People who have lost the use of their hands can move around the site without a mouse.

To achieve this, strict standards have to be applied in designing and updating the site.

Accessibility aids available on Accor Careers:

Trình đơn chuyển hướng

Trình đơn chuyển hướng được đánh dấu dưới dạng danh sách HTML.
Điều này bảo đảm rằng số liên kết trong danh sách được đọc từ đầu và nó có thể được lướt qua dễ dàng

Chuyển hướng

Trở về trang chủ: nhấp vào biểu tượng Accor Careers bên góc trái mỗi trang sẽ giúp bạn trở về trang chủ.

. Mẩu vạch: điều này cho thấy lịch sử duyệt web của bạn và vị trí của bạn trong trang web.
Mẩu vạch được hiển thị ở đầu mỗi trang.
. Bạn có thể nhấp vào bất kỳ phần nào, để dễ dàng truy lại những bước của bạn

. Bản đồ trang web: cho bạn tổng thể tất cả các mục và những phần phụ trong trang web. Bạn có thể truy cập từ liên kết cuối mỗi trang.

Hình ảnh

Tất cả hình ảnh được sử dụng trong trang web này bao gồm mô tả các thuộc tính thẻ alt.

Cỡ chữ

Bạn có thể thay đổi cỡ chữ của dữ liệu thông qua trình duyệt. Ấn “control +” và “control –“ để thay đổi cỡ chữ

Kiểu dáng trang

Trang web này sử dụng kiểu trang theo tầng cho bố trí trực quan.
Nếu người trình duyệt hoặc công cụ trình duyệt không hỗ trợ tất cả các loại trang cùng lúc, thì việc sử dụng cấu trúc ngữ nghĩa đánh dấu sẽ bảo đảm nội dung mỗi trang sao cho có thể đọc được và cấu trúc rõ ràng.

Bảng

Tất cả các bảng đều có đúng giới hạn các ô, để cho phép trình đọc màn hình hiển thị khéo léo.
Khi có yêu cầu, những bảng còn có chú thích và tóm tắt
. Bảng không được sử dụng để bố trí

Mẫu

Tất cả các mẫu phải theo một trình tự hợp lý.
. Nhãn phải liên quan với mục sử dụng thẻ nhãn HTML
. Các tính năng và chức năng khác sẽ dần dần được thực hiện